+420 721 644 286

Díky našim dlouholetým zkušenostem s revizemi Vám můžeme nabídnout, profesionální přístup, při pravidelných a namátkových kontrolách a také při asistenci u přebírání stavby Vašeho skladu. Naši zákazníci si nemusí hlídat termín revize, sami se před vypršením platnosti revize ozveme. Revize regálů jedině od profesionálů.

Volejte +420 721 644 286
Pište: info@revizeregalu.cz

PROFESIONÁLNÍ REVIZE REGÁLŮ A SKLADOVACÍCH TECHNOLOGIÍ

 

Nedílnou součástí využívání technického zařízení (pod které spadají také regály) je i jejich pravidelná kontrola a revize, kterou ukládá nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Při revizi regálových systémů jsou identifikována potenciální rizika a doporučena preventivní opatření, díky kterým můžete předejít nákladným odstávkám a s nimi spojeným finančním ztrátám, ale také budete mít jistotu, že jsou Vaše regálové systémy bezpečné pro zaměstnance.

Na základě výše uvedeného nařízení je uživatelům regálů a regálových systémů uložena zákonná povinnost dodržovat pravidelné kontroly regálů jednou ročně. Problematika vedení kontrolní dokumentace je zahrnuta v Zákoníku práce v §136, kde je zmíněna povinnost vést a archivovat provozní a kontrolní dokumentaci po celou dobu životnosti zařízení.

Revize by měla obsahovat:

 • kontrolu kotvení do podlahy, ale i do zdi (pouze policové regály)
 • kontrolu bezpečnostního značení (štítky s nosností)
 • kontrolu dotažení šroubů (namátkové kontroly)
 • vizuální kontrolu svarových spojů
 • kontrolu poškození regálové konstrukce
 • kontrolu stability manipulační jednotky
 • vizuální kontrola uskladnění palet a jejich stavu
 • namátková kontrola skutečného zatížení buňky
 • kontrola pojistek nosníků
 • kontrolní měření nivelity a průhybu stanovenými měřidly
 • kontrola provozní dokumentace

Na závěr revize se vyhotovuje:

 • protokol o kontrole s naměřenými hodnotami
 • výkaz servisních prací

Cena revize se pohybuje od 4.000 do 6.000 Kč. Cena se liší dle technické a časové náročnosti kontroly, vše samozřejmě záleží na předchozí dohodě.

Kontroly provádíme dle platných norem ČSN 26 9030 a ČSN EN 15635 , spolu s vládním nařízením (č. 378/2001 Sb., § 4 odst. 2) podle kterého, má být kontrola skladovacích zařízení prováděna nejméně jednou za 12 měsíců.
Proč regály od nás?

Dlouholetá zkušenost v oboru
Dlouhá doba v oboru nás naučila, jak lépe a efektivněji pracovat. Naučili jsme se vyvarovat chyb, a tak si troufáme říci, že dnes po letech zrání a dospívání, nabízíme precizní služby, lidský přístup a kvalitní zboží.
Nadstandardní zákaznický servis
NEWIS TRADE s.r.o. je dynamicky se rozvíjející společnost, která se zabývá nejen dodávkami regálových systémů a spojovacího materiálu, ale také kovovýrobou a technickým servisem spojeným se službami svářečského dozoru a činností technologa IWT.
Rychlá doba dodání, flexibilita
Zaručujeme rychlou dobu dodání a plnění termínů dodávek. Vašim požadavkům se vždy pokusíme maximálně přizpůsobit v rámci našich možností.
Naše regály Vám nabízí spoustu možností využití.
Naše regály jsou přizpůsobivé, s maximálním využitím rozlohy místnosti výrazně navýší kapacitu úložných prostor. Velkou výhodou je také jejich přehlednost.

Kde všude najdou aaregálové systémy uplatnění?

 • Přehledné uskladnění zboží nebo materiálu ve skladech.
 • Ukládání dokumentů v bankách, úřadech a dalších.
 • Úložné prostory využitelné v domácnostech.